Munka- és egészségvédelmi politika

A WKW.group sikerének legfontosabb alapját egészséges és motivált munkatársaink jelentik. A dolgozók biztonsági helyzetének folyamatos javítása napi feladataink közé tartozik, és elsődleges fontossággal bír. A veszélyes helyzetek és tevékenységek rendszerszerű elhárításával csökkenteni kívánjuk a balesetek és esetleges incidensek számát.

 

Célkitűzésünk világos: „nulla baleset”. Tisztában vagyunk azzal, hogy a veszélyes helyzetek szisztematikus elemzésével és ellenőrzésével elkerülhetjük a baleseteket és az egészségre káros következményeket. Munkatársaink biztonságát és egészségét ezért a termékminőséggel és a gazdasági sikerességgel egyenrangú vállalati célnak tekintjük.

 

Ennek érdekében az alábbi elvek mentén cselekszünk:

  • Minden munkatársunk veszélytelen munkavégzését és épségben való hazatérését biztosítani kívánjuk, függetlenül attól, hogy vállalati vezetőről, vezető beosztású dolgozóról, szakemberről vagy más beosztásban tevékenykedő munkavállalóról van-e szó. E cél érdekében fejlett biztonság- és egészségkultúrára törekszünk. A munka- és egészségvédelem területén a vállalatvezetés és a vezető beosztású dolgozók viselik a felelősséget. A vállalati felelősség megvalósításában való példamutató szerepüknek tudatában vannak.
  • A munka- és egészségvédelem már a tervezési szakaszban is a gazdasági megfontolásokkal egyenrangú szerepet kap a vállalat minden fontos folyamatában. Az idevágó törvényeket, rendeleteket, előírásokat betartjuk, és eleget teszünk az egyéb követelményeknek is. Szabálysértés esetén megtesszük a megfelelő következményekkel járó intézkedéseket.
  • A biztonsági és egészségi kompetencia a személyzeti képzés fontos alapköve.
  • A kiemelt jelentőségű munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet, s ehhez kapcsolódóan a veszélyelkerülést és kockázatcsökkentést preventív eszközökkel, műszaki, szervezeti és személyi intézkedésekkel kívánjuk elérni.
  • Támogatjuk az egymás iránti felelősségvállalás kultúráját. Ennek megteremtésében mindenki részt vállal.
  • Munka- és egészségvédelmi intézkedéseink nemcsak a munkahelyi sérülések és megbetegedések elhárítására, hanem munkatársaink egészségének hosszú távú megőrzésére és javítására is irányulnak. A WKW.group ezzel egyidejűleg gondoskodik a szükséges források rendelkezésre bocsátásáról.
  • Munkatársaink aktív szerepet vállalnak a biztonság- és egészségvédelemben, és lehetőségeik keretén belül önállóan tevékenykednek a munka- és egészségvédelmi célok eléréséért.
  • A vészhelyzetkezelés keretén belül figyelmet fordítunk az esetleges események gyors felismerésére és a szükséges intézkedések meghozatalára. Ennek érdekében rendszeresen gyakoroljuk a vészhelyzetben való viselkedést. Ezáltal megakadályozzuk munkatársaink egészségkárosodását és az üzemi fennakadásokat is.
  • Külső cégek munkatársaira ugyanazon munka- és egészségvédelmi előírások érvényesek, mint a vállalat saját dolgozóira. Külső cégek megbízásakor ezt is figyelembe vesszük.