Környezetmenedzsment

Elköteleztük magunkat a környezetvédelem mellett!

A fenntartható fejlődés alapelveinek eleget téve, a környezetvédelem vállalkozáspolitikánk szerves része és fontos helyen szerepel a magatartási kódexünkben is.

A vállalkozásunkra vonatkozó törvényi követelmények betartásán túl is törekszünk arra, hogy környezetünkre pozitívan hassunk és azt tartósan javítsuk.

 

Termékeink hatékony és nyersanyagokat kímélő termelését a magas biztonsági normáknak megfelelő, optimalizált gépek és eljárások teszik lehetővé.

 

Környezetkímélő gyártást tudunk garantálni az üzemi környezetvédelem állandó fejlesztésének segítségével, valamint a gazdasági szempontok figyelembevételével.

 

Termékeink újrahasznosíthatók és alacsony, speciális súlyuknak köszönhetően hozzájárulnak ahhoz, hogy megbízóink termékei is kedvezőbb

közvetett környezeti hatásokkal bírjanak.

Környezetvédelmi vezetési rendszerünk megszerezte az ISO 14001 szerinti tanúsítványt. A rendszert állandóan fejlesztjük.

 

A sikeres környezetvédelem elérése érdekében az alábbi alapelveket követjük:

  • Aktív környezetvédelemmel szeretnénk pozitív hatást gyakorolni környezetünkre és ezt tartósan fejleszteni. Vállalkozási tevékenységünk ezért a gazdasági és szociális szempontok mellett a környezetvédelmet is figyelembe veszi.
  • A környezettudatos gondolkodásmód és tevékenység az összes szinten dolgozó valamennyi munkatársunk informálásával és motiválásával érhető el. Mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy kíméletesen használjuk fel a környezetünkben található erőforrásokat.
  • Termékeink fejlesztése és előállítása során ügyelünk ezen erőforrások környezetkímélő felhasználására és újrahasznosíthatóságára.
  • A fejlesztési és termékmegvalósítási üzleti folyamataink keretében azon dolgozunk, hogy környezetkímélő eljárásokat vessünk be és azon, hogy a lehető leghatékonyabban használjunk fel nyersanyagokat, energiát, vegyszereket valamint más segéd-, ill. üzemi eszközöket.
  • Kiértékeljük és állandóan felülvizsgáljuk a termelési folyamataink környezetre való hatását annak érdekében, hogy meg tudjunk felelni a ránk vonatkozó környezettel kapcsolatos feltételeknek. Ezáltal képesek vagyunk arra, hogy felismerjük az esetleges kockázatokat és hogy adott esetben intézkedjünk ezek elhárítása, ill. csökkentése érdekében.
  • A szerződéses munkavállalóinkat, beszállítóinkat és hulladékelszállítóinkat kötelezzük a rájuk vonatkozó környezeti előírások és törvények betartására.
  • Nyílt párbeszédben állunk a nyilvánossággal, hatóságokkal, megbízóinkkal és beszállítóinkkal.

 

Valamennyi zöld tanúsítványunk itt található.