Impresszum

Walter Klein GmbH & Co. KG
Hahnerberger Straße 32
42349 Wuppertal
 

Cégvezetés:
Dr.-Ing. Wolfgang J. Braun, Torsten Kebbe


Cégjegyzék HRA 11471, Cégbíróság Wuppertal
Közösségi adószám:
DE 121 108 297

Felelősség kizárása

1. Az online-ajánlatban foglaltak

A szerző nem vállal szavatosságot a rendelkezésre bocsátott információk naprakészségéért, pontosságáért, teljességéért vagy minőségéért. Alapvetően kizárjuk a szerzővel szemben bármilyen anyagi vagy eszmei kár miatt támasztott felelősségvállalási igényt, amelyet a közölt információk használatával vagy nem használatával, illetve a hibás és hiányos információk használatával okoztak, amennyiben a szerző nem vétkes igazolható szándékosság vagy súlyos hanyagság miatt.

Az ajánlatok kötetlenek és kötelezettség nélküliek. A szerző kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az oldalak egy részét vagy az egész ajánlatot előzetes bejelentés nélküli megváltoztassa, kiegészítse, törölje, valamint időszakosan szüneteltesse vagy annak közzétételét véglegesen megszüntesse.

 

2. Hivatkozások és linkek

A szerző saját felelősségi körén kívül eső, idegen internetoldalakra való közvetlen vagy közvetett hivatkozások (linkek) esetén kizárólag akkor vállal felelősséget, ha az oldal tartalmáról tudomása volt és technikailag lehetséges és elvárható lenne, hogy jogellenes tartalmak esetén meggátolja azoknak felhasználását.

A szerző nyomatékosan kijelenti, hogy a link elhelyezésének időpontjában a linkkel összekapcsolt oldalakon illegális tartalom nem volt felismerhető. A szerző nem gyakorol semmilyen befolyást a belinkelt oldalak jelenlegi és jövőbeni kialakítására, tartalmára vagy szerzői jogaira. Ezért ezennel kifejezetten elhatárolódik minden olyan belinkelt/kapcsolódott oldal mindennemű tartalmától, amely a link elhelyezése után módosult. Ez a megállapítás minden a saját internet ajánlat során elhelyezett linkre és hivatkozásra, továbbá a szerző által létrehozott vendégkönyvekre, vitafórumokra és levelező-listákra is vonatkozik. Az illegális, hibás vagy nem teljes tartalmakért és különösen azokért a károkért, amelyek az így kapott információkból erednek, egyedül annak az oldalnak a tulajdonosa felelős, amelyre a hivatkozás mutat, és nem az a szerző, aki a linken keresztül csupán hivatkozik a mindenkori közzétételre.

 

3. Szerzői jog és védjegyoltalom

A szerző törekszik arra, hogy a felhasznált grafikák, szövegek, hang- és videófelvételek a szerzői jogok figyelembevételével kerüljenek felhasználásra, ill., hogy saját vagy engedélymentes grafikákat, szövegeket, hang- és videófelvételeket használjon fel.

Minden az internetes ajánlat keretében megnevezett és adott esetben egy harmadik fél által oltalomban részesített márka vagy védjegy a mindenkor hatályos védjegyoltalom és a bejegyzett tulajdonos jogainak megfelelően kezelendő. Csupán a puszta megnevezés alapján nem lehet arra a következtetésre jutni, hogy a márkajelet nem védik harmadik személy jogai!

A nyilvánosságra hozott, a szerző által létrehozott alkotások szerzői joga az oldalak készítőjét illetik meg. Az ilyen grafikák, szövegek, hang- és videófelvételek más elektronikus vagy nyomtatott publikációban történő sokszorosítása vagy felhasználása a szerző kifejezett hozzájárulása nélkül tilos.

 

4. A felelősség kizárásának jogi érvényessége

A felelősségvállalás jelen kizárását annak az internetes ajánlatnak a részeként kell tekinteni, amely erre az oldalra hivatkozott. Amennyiben ennek a szövegnek egy része vagy egyes megfogalmazásai nem, már nem vagy nem teljesen felelnek meg a hatályos jogi helyzetnek, akkor ez a dokumentum többi részét tartalmában és érvényességében nem érinti.